Kurser

Kurser

Basisuddannelser:

 • Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer
 • Førstehjælp ved ulykker - 2 timer
 • Basal førstehjælp til børn - 4 timer

Særligt tilrettelagt kursus kan ud over en basisuddannelse indeholde en eller flere af følgende:

 • Færdselsrelateret førstehjælp (Bil/MC/Traktor) - 4 timer
 • Færdselsrelateret førstehjælp (Knallert) - 4 timer
 • Førstehjælp ved blødninger - 1½ time
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2½ timer
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger - ½ time
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl hovedskader - 1½ time
 • Førstehjælp ved ved småskader - 1½ time
 • Førstehjælp ved sygdomme - 1½ time
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger - 1 time

Funktionsuddannelser:

 • Færdselsrelateret førstehjælp inkl førstehjælp ved hjertestop (Bil/MC/Traktor) - 8 timer
 • Færdselsrelateret førstehjælp inkl førstehjælp ved hjertestop (knallert) - 8 timer
 • Førstehjælpere med særligt ansvar (= 12 timers førstehjælpskursus) - 12 timer
 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne - 12 timer
 • Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport - 8 timer
 • Førstehjælp for voksne med ansvar for børn - 7 timer
 • Medborger førstehjælp - 7 timer
 • Førstehjælp for erhvervschauffører - 3 timer
 • Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne - 3½ timer

Opdateringsuddannelser:

 • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop - 3 timer
 • Opdatering af livreddende førstehjælp - 3 timer

Medlem af:

Instruktør

Maria Lykke Svendsen

CVR-nr.

36865946

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes